Můj obrázek

Název: Bytovy_dum
Popis: Pozůstatek centralizace ze 70.let 20.století - bytový dům poblíž návesního prostoru.
Autor: V.Herout

© 2003, Designed by Smart Pages